Quốc gia nào sử dụng GPLX quốc tế của Việt Nam?

5/5 (12 bình chọn)

Khi ra nước ngoài, người Việt Nam phải mang cùng lúc giấy phép lái xe quốc gia và IDP để xuất trình khi cần thiết trên lãnh thổ của các nước tham gia Công ước Vienna.

Vừa qua, có bạn đọc gửi câu hỏi về việc đổi giấy phép lái xe quốc tế của Việt Nam cấp được sử dụng ở quốc gia nào?

Giấy phép lái xe quốc tế – IDP là một quyển sổ có kích thước A6 (148 x 105 cm) có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định. Các trang đầu ghi thông tin cơ bản, phạm vi sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các trang sau là phần khai về người lái và phân hạng xe bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha.

Khi ra nước ngoài, người Việt Nam phải mang cùng lúc giấy phép lái xe quốc gia và IDP để xuất trình khi cần thiết trên lãnh thổ của các nước tham gia Công ước Vienna đồng thời tuân thủ pháp luật của nước sở tại. IDP có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn khi vi phạm quy định luật hiện hành tại nước sở tại nhưng không quá thời gian người lái xe rời khỏi nước đó.

Việt Nam cũng là thành viên của Công ước Vienna do đó giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp sẽ được sử dụng tại 85 quốc gia tham gia vào Công ước Vienna.

giấy phép lái xe quốc tế việt nam
giấy phép lái xe quốc tế việt nam

Danh sách 85 quốc gia sử dụng bằng lái xe quốc tế do Việt Nam cấp như sau:

BANIA

 

ARMENIA

AZERBAIJAN

AUSTRALIA

BAHAMAS

BAHRAIN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BELGIUM

BELARUS

BULGARIA

BRAZIL

CHILE

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CROATIA

COSTA RICA

COTE D’IVOIRE

CUBA

CZECH REPUBLIC

CONGO

DENMARK

ECUADOR

ESTONIA

FINLAND

GEORGIA

FRANCE

GERMANY

GHANA

GREECE

GUYANA

HOLY SEE

HUNGARY

INDONESIA

IRAN

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KENYA

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LIBERIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MEXICO

MONACO

MONGOLIA

MONTENEGRO

NIGER

MOROCCO

NETHERLANDS

NORWAY

PAKISTAN

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

QATAR

REPUBLIC OF KOREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

SAN MARINO

SENEGAL

SERBIA

SPAIN

SWEDEN

SLOVENIA

SLOVAKIA

SEYCHELLES

SWITZERLAND

TAJIKISTAN

THAILAND

TUNISIA

TURKEY

UKRAINE

URUGUAY

UZBEKISTAN

SOUTH AFRICA

VENEZUELA

VIET NAM

ZIMBABWE

TURKMENISTAN

FORMER YUGOSLAV REPUBLICOFMACEDONIA

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM

Thẻ:,

Bình luận

Bình luận của bạn